Menu
Terug naar vorige pagina

Kistorgels

R.R. Witteveen 2-klaviers kistorgel met pedaal, 5 registers

Witteveen orgel Oostenrijk 06-3e85e53efc839e4efbf61b09a10eeb71.jpg

Tweeklaviers kistorgel met pedaal
Box organ 2 manuals and pedals
Truhenorgel mit 2 Manualen und Pedalen

Verkocht aan/verkauft an/sold to
particulier/Privatperson/private person, Oostenrijk/Österreich/Austria

Dispositie:
MI: Flute traverse 8vt b/d, Holpijp 8vt b/d, Roerfluit 4vt b/d
M2: Gedekt 8vt b/d, Quintadeen 4vt b/d
Ped-I