Menu

Welkom op de website van orgelmaker Witteveen.
Witteveen orgelmaker heeft zich bekwaamd in het vervaardigen van mechanische kerkorgels en kistorgels.
Naast het onderhoud en stemmen van zo’n 40 kerk- en huispijporgels heeft hij een winkel met de meest gangbare orgelonderdelen.
Verder is hij gespecialiseerd in het restaureren van harmoniums.

Orgelmaker Witteveen